Samenstelling en taken van de Onderhoudscommissie

De voorzitter van de onderhoudscommissie is Nanda de Bruin. De overige leden staan vermeld in de E-Golf4U bij de Commissies. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.

Bij de overname van het gebouw door OGC (2018) werd door de Bouwcommissie de renovatie in gang gezet met veel enthousiaste leden. Nadat het meeste werk (2020) was gedaan is de Onderhoudscommissie in het leven geroepen. De leden van deze commissie doen de voorkomende klussen op verzoek van en/of in overleg met het Bestuur of op eigen initiatief. Eén commissielid is lid van het bestuur zodat communicatie met het Bestuur verzekerd is.

Afdrukken E-mailadres