Tarieven 2019

De tarieven zijn als volgt:

TARIEVEN OGC 2019
Contributie senioren € 380,00
Contributie studenten (21 t/m 25 jaar) € 160,00
Contributie jeugd (t/m 20 jaar) € 75,00
Ondersteunend lid € 27,00
Contributie senioren buitenleden € 175,00
Vrije golfer (alleen GVB kaartje) € 25,00
Vrije golfer (inclusief handicapadministratie) € 40,00
   
Korting op lidmaatschap bij andere "homeclub" € 10,00
Entreegeld senioren (éénmalig) € 150,00
Entreegeld studenten (éénmalig) € 59,00
Entreegeld jeugd nihil
Huur Locker standaard laag
€ 75,00
Huur Locker standaard hoog
€ 60,00
Huur Locker XL laag
€ 85,00
Huur Locker XL hoog
€  75,00
Huur Locker voor electrische trolley €100,00
   
Dagkaart bezoeker
€ 25,00
Dagkaart introducé(e) € 20,00
Dagkaart jeugd en Swingline spelers € 10,00

Alle leden die gedurende 2019 actieve vrijwilligersdiensten verrichten, zoals commissielid of barvrijwilliger, krijgen een bedrag van € 25 gerestitueerd aan het eind van het verenigingsjaar en wel op de volgende wijze:

Leden die ook in 2020 weer lid zijn krijgen het bedrag gekort op hun nota van 2020. Leden die hun lidmaatschap opzeggen krijgen het bedrag automatisch op hun rekening gestort.

Afdrukken E-mailadres