Samenstelling en taken van de Baancommissie

De voorzitter van de Baancommissie is:

Louis Weyzig 

De overige leden van de Baancommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.

Het e-mailadres van de Baancommissie is:
 
Taken van de commissie:
Zorg dragen voor een goede bespeelbare golfbaan. Overleg met gemeentelijke groenvoorziening over het onderhoud van de fairways (sportvelden) en de beplanting rond de holes van de baan. Overleg met Hoek Hoveniers over het onderhoud van de greens, voor-greens, bunkers, afslagplaatsen, enzovoort. 
 
De Baancommissie is verantwoordelijk voor het open of gesloten zijn van de baan. Eventuele herkeuringen van de baan kunnen in overleg met de Baancommissie gedaan worden door de dienstdoende marshal. De veldenkeurders (3 personen binnen OGC) zijn de personen die namens de Gemeente toezien op een goed en verantwoord gebruik van de baan. 
 
Verder verricht de Baancommissie herstelwerkzaamheden door de baan en controleert dagelijks de baan op de aanwezigheid van vlaggen, harken, andere zaken en leegt minimaal 1x per week de vuilnisbakken in de baan. 
 
Meer weten over de baan en de laatste ontwikkelingen rond de baan, neem dan contact op met één van de leden van de Baancommissie. 
 
Zin om in de buitenlucht te werken en je verdienstelijk te maken voor OGC, neem dan contact op met ons, we kunnen nog mensen gebruiken.

Afdrukken E-mailadres