Drivingrange

Samenstelling en taken van de Drivingrangecommissie

De samenstelling van de Drivingrangecommissie is als volgt:

Henk Dolman      voorzitter 06 10887643
Aart Vos          secretaris 06 19499563
Thea Bakker lid 071 5154576
Klaas de Boer lid 06 24278471
Teun Boer lid 06 50288606
Frans van den Broeke lid 06 53171256
Heiko Cleton lid 071 8878930
Aart van Coeverden lid 06 81282136
Marianne Franzen lid 06 28599407
Kees Halma lid 06 22786905
Niek Heijstek lid 071 4082135
Aad van der Hoek lid 06 49624940
Anneke van der Horst lid 06 12956422
Jan Klok lid 071 4082256
Peter Loesberg lid 06 57615069
Theo van der Maat lid 06 10590646
Wytse van der Molen lid 06 23307406
Joke Patutschnick lid 06 53125135
Henny Rutting lid 071 3010065
Astrid Schulp lid 071 5171482
Arie Sijs lid 06 54742425
Jan Spiekerman lid 06 51139302
Björn de Vries lid 06 34881717
Louis Weyzig lid 06 23797750
Ricus Winnubst lid 06 53505659
Kees van der Wiel lid 06 12495583
Hans van Zwieten lid 06 18279945

Het e-mailadres van de Drivingrangecommissie is:

Bij afwezigheid van Henk Dolman en Aart Vos zijn Ricus Winnubst en Louis Weyzig de contactpersonen voor de drivingrange.

Taken van de Drivingrangecommissie:
Zorgdragen voor een goede en veilige drivingrange. Onderhouden van de contacten met UDO en eventuele conflicten tussen golf en voetbal oplossen.

Ballenmachine in gereedheid brengen en eventuele problemen bij UDO  aankaarten. Uitgifte van ballenkaarten is een gemeenschappelijke taak van marshal en de barcommissie.

Verder ervoor zorg te dragen dat de ballen aan het einde van de dag tijdig geraapt worden en de ballenmachine wordt afgesloten.

Meer weten over de de drivingrange en de laatste ontwikkelingen rond de range, neem dan contact op met één van de leden van de Drivingrangecommissie.

Zin om je verdienstelijk te maken voor de drivingrange, neem dan contact op met ons, we kunnen nog altijd hulp gebruiken.

Afdrukken E-mailadres

Bericht drivingrangecommissie 5-4-18

U heeft natuurlijk al gezien dat er hard gewerkt wordt aan onze nieuwe baan. Het bestuur heeft u ook al geinformeerd over de werkzaamheden op de Rijnlandsvelden. De grond die hierbij vrijkomt zal gebruikt worden voor de aanleg van onze nieuwe greens. Als gevolg zal er transport van grond zijn naar de drivingrange velden.

Daarom zal de drivingrange vanaf maandag 9 april tot nader order gesloten zijn. Als de werkzaamheden het toe laten zal bekeken worden of de range nog voor een paar weken open kan.

Namens de drivingrange commissie,

Henk Dolman

Afdrukken E-mailadres