Columns H. Steenbeek

O.G.C. CULINAIR!!

Natuurlijk, de club telt goede tot zeer goede golfers Toch spreken zij mij minder aan. Het zal de leeftijd zijn. Neem de koks in onze gelederen die spreken mij aan. Culinaire meesters!!!

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Vergane glorie!!

Argeloos betrad ik ons clubhuis door de ingang die eigenlijk verboden is. Maar ja, iets kwajongensachtig zit nu eenmaal in mijn karakter. Helaas de Almachtige Heer oftewel de Grote Baas strafte onmiddellijk. Ik brak bijna mijn nek over drie golftassen met maten en soorten golfclubs die de ingang belemmerden. Met verbazing en treurnis las ik het bijbehorende bordje. Deze clubs en tassen mag u gratis meenemen. Ik schoot vol.
Clubs, die hun meesters probleemloos geholpen hebben over waterhindernissen, bunkers en ander spel vertragende ongein. Die regelmatig corrigerend moesten optreden als de ballen dreigden te verdwijnen in struiken en bossen. Clubs die met kunst en veel vliegwerk zodanig werden bewerkt dat zijn bezitter de indruk kreeg dat hij of zij echt kon golfen. Resultaat!!
Na een leven van zwoegen en ergeren een bord aan de deur: GRATIS!! Waarom geen passend afscheid middels een knapenkoor met als tekst: Sag beim Abschied leise Servus of zoiets. Of een gedenksteen voor de onbekende golfclub. Of nog treffender de Last Post door 5 van onze beste golfers te fluiten op de vingers. Maar niet een roemloos einde bij de deur waar de honden ertegen aan plassen.
BESTUUR GRIJP IN!!


Hans Steenbeek

Afdrukken E-mailadres

Golf Hartstocht!!

Iedere woensdagmorgen komen 50 mannen bijeen om met behulp van stokken (genaamd clubs) een klein wit of geel balletje over een groen grasveld te jagen. Doel: een klein rond gat in een glad geschoren gazon. Althans zo wordt het spel beoordeeld door de niet golfer.
Weet zo'n leken broeder veel. Heeft zo'n figuur een flauw idee van de geestelijke spanning waar zo'n woensdagmorgenheld aan bloot staat. Dat de lichte en donkere kanten van de persoon golfer tot uitdrukking komen binnen een enkele hole. Dat een golfer in de war kan raken als een flight genoot staat te kuchen. Weg concentratie! Daar heeft een voetballer of een wielrijder geen last van. Die behoeven bovendien niet te tellen. Controleren of het aantal slagen juist is ingevuld. Nooit geweten dat het tellen tot 4,5 of 6 zouden kunnen leiden tot doodslag of zelf moordneigingen of tot klachten bij het bestuur. Dat laatste wordt wel genoemd: klikken bij de kleuterjuf. Het ondermijnt daarmee het gezag van de Marker. Die is medeverantwoordelijk voor een juiste telling. Eigenlijk is golf in essentie een oefening in masochisme. Het is een sport die meer mogelijkheden en of onmogelijkheden kent als de menukaart van een chinees restaurant. De woensdaggolfer aanvaardt alle spel en menselijke ellende met een zekere berusting. Hij weet dat op het eind van de rit de koffie en de warme soep wacht. Hij neemt zich voor nu eindelijk eens de gouden regel aan te houden: je kunt niet denken en de bal slaan.
Ach ja, hoop doet leven. Bovendien tegenspoed legt de ziel en het karakter bloot, Voorspoed verbergt het. Een wijs man die woensdaggolfer!!


Hans Steenbeek.

Afdrukken E-mailadres

Golf en de mechanisatie !!

Eeuwen lang was het edele golfspel handwerk. Dat wil zeggen clubs en ballen werden meegevoerd in een draagtas. Aangezien echter veel golfers en golfsters ook nog de ouderdom moesten meetorsen werd er overgestapt op rollend materieel. De slavenarbeid werd ingeruild voor een karretje op twee of drie wielen. Je zou zeggen probleem opgelost. Niet voor de golfende Homo Sapiens. Die wilde af van het duw en trekwerk. Wel in een autorijden als vervoermiddel, maar op de golfbaan je een bult en een kletskop trekken aan zo'n karretje Dat was te veel voor een van onze trouwe golfers. Ook wel bekend als de Figaro van de negen holes. Voor twee knipbeurten kwam onze Figaro in het vorstelijke bezit van een golfkar. Geheel self supporting.
Elektrisch aangedreven. Geweldig!! Niet meer duwen en niet meer trekken. Fluitend het wielspoor volgen van dit wonder op wielen. Maar helaas, zo'n mechanisch apparaat heeft ook zijn vervelende kanten. Kiest soms zijn eigen weg. En is daar moeilijk af te brengen. Bovendien twee knipbeurten, daar haalde het elektrisch monster zijn neus voor op. Om zijn misnoegen kenbaar te maken, groef de robot zich vast in een zandkuil. En wel zodanig dat de brandweer er aan te pas moest komen om het gevaarte uit zijn benarde positie te bevrijden. Of het ooit nog goed is gekomen tussen baas en knecht. De geschiedenis heeft daar geen oordeel over. Maar ziet u op hole één of twee een golfer hijgend achter een elektrisch aangedreven monster rennen?????
U kent dan de oorzaak.


Hans Steenbeek.

Afdrukken E-mailadres

Afscheid Marius, Kees en Koos van de herencommissie

Nooit Meer!!

Een trieste dag. Drie eminente bestuurders te weten Kees, Koos en Marius hebben op 30 Oktober afscheid genomen. 10 Jaar of langer hebben deze mannen met ijzeren vuist over de Herenochtend geregeerd. Als Stalin met zijn polit bureau over Rusland. En dat was nodig, om te voorkomen dat het een Brusselse kermis werd in plaats van een wedstrijd. Afscheid! De Fransen hebben daar een treffend gezegde voor:Partir c' est mourir un peu. Of te wel afscheid nemen is een stukje sterven. En zo voelt het ook. Want, bedenk, mannen van de Herenochtend,

1)Nooit meer zullen wij door de voorzitter van de commssie aangesproken worden met juffrouw of mevrouw. terwijl wij toch konden bewijzen dat wij van het mannelijk geslacht zijn.

2)Nooit meer de verbastering van onze namen. Steenbeek werd Steenbok, Brandhorst werd Brandhout, Standhart werd Stamhart, Bergman werd Berggeit. Bewust of onbewust, wij zullen het nooit weten.

3)Nooit meer de qua organisatie voortreffelijke outings. Hoewel boze tongen beweerden dat de broertjes van der Voort en hun kompaan Koos na afloop van de outings van ons karig pensioen uitgebreid gingen dineren bij de Beukenhof.

4)Nooit meer zullen de kaarten op de Woensdagmorgen zo zorgvuldig worden bestudeerd. En dat alles om fraude te voorkomen. Want, daar werd ieder van ons van verdacht.

5)Nooit meer zullen wij worden uitgenodigd om de taak van de voorzitter Marius over te nemen met daaraan toegevoegd: Beste man, als je het zo goed weet moet je hier komen staan.

6)Nooit meer, de euvele moed om te verzoeken te worden ingedeeld bij een van je vrienden op de Herenochtend. Dan kwam prompt de vraag: Zo, wanneer stappen jullie in het huwelijksbootje?

7)Nooit meer zal het bronzen stemgeluid van de voorzitter door het club lokaal schallen met onze naam, toenaam en handicap. Was de handicap te hoog volgens de commissie werd er smalend opgemerkt:DUIKBOOT!

8)Nooit meer zullen wij worden verbannen naar de verste holes op de Voscuyl. Wilde je dat voorkomen, moest daar minstens een doos ballen tegenover staan. Het was zogezegd een vriendendienst. Vergeet het. Het was gewoon corruptie voor een goed doel.

9)Nooit meer zal het fore door het clubhuis rondzingen. Bleven wij naar de zin van de voorzitter te lang doorpraten dan was de toevoeging: Ouwehoeren jullie maar door hoor, ik heb alle tijd. En wij bogen beschaamd het hoofd.

10) Nooit meer, nee, laat ik stoppen. Het prettige en aangename overheerst. Wij zijn deze musketiers van de golfsport erkentelijk voor de inzet en de uitstekende organisatie. Iedere Woensdag vroeg aanwezig en paraat. Klaar om de mannen het veld in te sturen. Koos, Kees, Marius. Bedankt namens alle trouwe bezoekers van de Herenochtend. En, dat waren er heel veel!! Wij zullen jullie missen. Halleluja!

 

Hans Steenbeek

Afdrukken E-mailadres

Marshal Impressies!!

Dinsdag 24 september: een dag van bezinning voor de Marshals.
Het progamma viel in 5 delen uiteen:
1)    Wedstrijd over negen holes
2)    Wedstrijd putten
3)    Lezing door Janke v.d. Werf (afgevaardige van de Nederlandse Golf Federatie)
4)    Discussie over het takenpakket van de Marshal
5)    Gezamenlijke maaltijd

Vooral punt 4 bracht de tongen in beweging. Het dreigde zelfs te ontaarden in een soort Poolse Landdag (in de Dikke van Dale omschreven als een vergadering, rumoerig, verward, door elkaar pratend). Zover lieten Janke v.d. Werf en Wim Bergman het niet komen. Vele aspecten van het Marshal zijn, passeerden de revue. In de praktijk blijkt het een nuttige maar veelomvattende taak te zijn, die de medewerking vereist van alle leden. Het begrip Marshal is niet meer weg te denken binnen onze vereniging. Het is een onmisbare schakel geworden om het binnen en buiten gebeuren goed te laten verlopen. Het Marshal zijn is een nut en een genoegen. Nut, dat er iemand is waarmee je als lid bepaalde zaken kan bespreken en overleggen. Genoegen, dat je als speler/speelster je rondje golf probleemloos kan afwerken. Alle taken van de Marshal vindt u omschreven in het logboek achter de bar.
De voortreffelijke maaltijd werd verzorgd door het gewichtige duo Bernard van den Oever en Frans Tetteroo. Overigens, welke golfclub kan bogen op een voorzitter die naast voorzitten een uitstekende kok is. Ook daarin is de Oegstgeester Golf Club uniek!

P.S.: Wim Bergman zal u gaarne als Marshal noteren. Het vraagt weinig tijd en is onmisbaar voor OGC. U wordt op passende wijze op de hoogte gesteld van het takenpakket van een Marshal. Ook de dames zijn meer dan welkom. Doen!!

Afdrukken E-mailadres

Opa en het golfen voor een goed doel

Opa was in vroeger tijden een sigaren rokend man in een driedelig kostuum. Kleur zwart. Op zijn vest een gouden ketting met daaraan een groot model horloge met deksel. Vroeg je de tijd dan werd met een zwierig gebaar het uurwerk te voorschijn gehaald het deksel opengeklapt en op de minuut nauwkeurig de tijd vermeld. Zijn wandelgang werd ondersteund door een wandelstok met zilveren knop. Dat is verleden tijd. De opa van vandaag is dusdanig gekleed dat hij hoopt en verwacht dat de dames hem 10 jaar jonger schatten. De opa die golft is nog sportiever. Die verschijnt op de Voscuyl in een gewaagde bermuda met daarboven een opvallend gekleurde polo. De bermuda of korte broek, zoals U wilt, werd in vroeger dagen uitsluitend gedragen door padvinders en hun hopman. Nu dus ook door de opa's van O.G.C. De variatie aan benen die onder de broek uitsteken is groot. Van donker bruin tot melkwit en van spillebeen dun tot rond en vlezig. Als vervanger van de geijkte wandelstok gebruikt men nu de golfclub. De opa's zijn de doelgroep geworden waarop de regering naar hartenlust jaagt. Resultaat: de pensioenen omlaag en de belastingen omhoog. Maar ja, een opa heeft in zijn lange leven al zoveel aanslagen op zijn inkomen overleefd dat dit er ook nog wel bij kan. De opa vat het met een woord samen: Zakkenvullers. Opa's, het hart op de juiste plaats en begaan met het lot van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in Leiden, Oegstgeest en omgeving. Op 25 Juli hadden deze opa's zoals dat heet een uitje. Het hele jaar door ondersteunen de opa's allerlei goede doelen. Nu waren zij zelf het goede doel in de vorm van een haring/kaas/worst party besprenkeld met vele goud gele rakkers. Om de kosten te dekken was er een openbare verkoping van een aantal golfspullen. Nou valt het om de dooie dood niet mee om aan deze opa's golf attributen te verkopen waarvan zij thuis kasten vol hebben. Maar de veilingmeesters kweten zich zo goed van hun taak dat de spullen tegen redelijke prijzen aan de opa werden gebracht. Oh ja, er werd ook nog een wedstrijd over negen holes gespeeld. De uitslag hieronder. Het bleef nog lang rumoerig en gezellig op de Voscuyl. Mede door een uitstekende organisatie door het duo Wim den Hollander en Simon Brandt en de ondersteuning van Hans van Leeuwen, Dick Reiche en Henk Gerdessen. Aanrader: word lid van deze gezellige club grijze weldoeners.

Opa Hans S.

De Winnaars: 1) Opa Heymans

                          2) Opa Verlinden

                          3) Opa Wils

Afdrukken E-mailadres

De aanslag!!

 

Ondanks alle waarschuwingen zijn er nog teveel golfers die vallen in de klasse: Zover sla ik nooit en vervolgens het risico nemen dat het toch gebeurt. Vooral de aanbidders van de houten 1 vallen in die klasse. Een club waarmee Tiger Woods zonder problemen van de Voscuyl naar Katwijk kan slaan. Zo'n minnaar van de houten 1 denkt: Och,dan kan ik met mijn beperkte capaciteiten wel 150 meter slaan op de Voscuyl. Een golfbaan met vele obstacles tussen afslag en hole. Veel meer dan de doorsnee golfbaan. Men vergeet dat een houten 1 voor een amateur golfer (en dat zijn wij) bij verkeerd gebruik kan ontaarden in een niets ontziend aanvalswapen. Overdreven!! Zeker niet. Bewijs?? Vanaf de afslag van hole 5 werd met een houten 1 een bal geslagen in de richting van het waarschuwingsbord voor hole 6. Een regelrechte afzwaaier. De bal kwam met een enorme snelheid terecht op het lichaam van ons lid Bernhard van den Oever. Wonder boven wonder werd de inslag geremd door dat de bal op de broekriem belandde. Het liep dus goed af. Maar het had beslist catastrofaal kunnen aflopen. De man die in dit geval het wapen van de houten 1 hanteerde zal ongetwijfeld gezegd of gedacht hebben: Sorry, maar ik sla anders nooit zover. Kijk,daar gaat het nu om. Je moet je eigen beperkingen kennen als je een golfbaan betreedt. Nooit slaan als er de geringste mogelijkheid bestaat een andere speler of speelster in de baan te raken. Overigens heeft de veroorzaker van dit incident onze vriend Bernhard verrast met een goede fles wijn, die de narigheid op een prettige wijze deed wegspoelen. Tot lering ende vermaak: Zie bladz. 25 van de golfregels. Etiquette en gedrag op de baan, hoofdstuk Veiligheid. Als iedereen zich aan die regels en aanwijzingen houdt kan iedere golfer met een gerust hart de Voscuyl baan bespelen zonder bevreesd te zijn de 18 holes te moeten beëindigen in het L. U. M. C.

 

Hans Steenbeek.

 

Afdrukken E-mailadres

Winterkoning Marius de eerste!

Herenochtend 2012/2013. Het was een sobere plechtigheid. De kroning van Marius van der Voort als winnaar van de serie wedstrijden op de woensdagmorgen. Oorspronkelijk zou de plechtigheid plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Helaas. Willem de Eerste was hem voor. De wedstrijden werden verspeeld over 9 en of 18 holes. Bij de start worden wij, de deelnemers, mondeling onderhanden genomen door de Koning himself. Of we wel vroeg naar bed zijn gegaan. Of wij niet vergeten golfballen te schenken voor toekomstige outings. Of wij niet vergeten de wedstrijdleiding van koffie te voorzien. etc. etc. Bij tegenspraak wordt men veroordeeld af te slaan op hole zeven. Dat houdt in, aangekomen op die hole, je al voor een deel bent opgebrand. Je moet de eerste slag nog maken. Je bent kansloos voor de prijzen. De Koning zelf is omringd met vazallen die hem door dik en dun steunen. Hand en spandiensten verlenen. Ballen uit de sloot of uit het bos halen. Het tempo des Konings flight is laag maar gestaag. Zijn volgelingen passen zich aan. Het balgevoel van de Koning is groot. De bal wordt rustig van de tee geslagen en daalt in een rechte lijn op driekwart van de baan. Altijd!!Vervolgens chippie,putje en de stableford punten kunnen worden opgeschreven. Marius de Winterkoning is het voorbeeld hoe een mens met zijn ongemakken kan omspringen. Hoe moeilijk ook. Ieder nadeel heeft zijn voordeel,niet waar. Een feit is dat deze Winterkoning ons over 20 wedstrijden heeft verslagen. Het zit hem dus niet in snelle lopers en/of long hitters. Een lid (nog niet zo lang genoteerd als deelnemer, van daar) waagde het op te merken: Is het niet vreemd dat de organisator van de Herenochtend nu ook als winnaar wordt gekroond. Dat is toch zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij hielden de adem in. Het verlossende woord: Laat dat maar over aan mijn broer Kees. De controleur en mede organisator. Kees streng in de leer. Heeft bovendien het begrip wantrouwen in zijn vaandel als zijnde de moeder van de eerlijkheid. Creatief boekhouden is er derhalve niet bij. Marius, namens alle deelnemers aan de Herenochtend: Gefeliciteerd!! Alle bewondering voor je wilskracht en je meesterschap op de negen holes. De winnaars van de verschillende spelsoorten plus de man van de greens Piet Voskuil en de mevrouw van de koffie Teuny van Leeuwen werden aangenaam verrast met een tong strelend wijntje. Alles bijeen: een tournooi dat lang in de memorie zal blijven hangen. De Herenochtend:sportief, verrassend, ontspannend, kennismakend, geest verjongend.

 Hans Steenbeek.

Afdrukken E-mailadres

Golf en een zonnig terras!

Leiden, Amsterdam, Maastricht zijn beroemd om hun uitnodigende en zonnige terrassen. Met die kwalificatie is er in de wereld een terras bijgekomen. Het terras van de Oegstgeester Golfclub. Een pleisterplaats voor bij te praten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Ook als je niet hebt gegolfd. Herinneringen op te halen, te vertellen over de lauwerkransen die je in gedachte heb behaald met golfen.
 
Na een rondje gemengd golfen is het terras de place to be voor het broodnodige periodiek onderhoud van je testosteron (voor zover nog aanwezig) en het sexappeal (altijd nog aanwezig). Door enkele golfers werd op het terras de resultaten van een rondje golf bedachtzaam vergeleken. Dat heet met een duur woord evalueren. Voor deze golfers verloor de natuur voor even zijn aantrekkelijke kanten. Bomen, bloemen, struiken zijn niet langer door onze lieve Heer geschapen om de aarde te versieren maar lastige en vervelende hindernissen om golfers te koeioneren. Regen wordt alleen nog bekeken met betrekking tot de snelheid van de greens. De wind komt niet meer uit Zuid of Oost, maar uit van voren, van achteren of opzij. Golf blijkt eerlijker en vooral duidelijker dan welke sport ook. Je wint of je verliest. Meer smaken zijn er niet. Je kunt niet sjoemelen. Je kunt niet bluffen. Je krijgt één kans. En dat is het.
 
Er kwam een rondje bier op tafel om de droge kelen te smeren. Helaas, het bleek alcohol vrij. Nu was eenieder in de veronderstelling dat het vocht (er is geen ander woord voor) door Youp van 't Hek vakkundig de nek was omgedraaid. Nee dus. Of het nu kwam door het bier dat geen bier was, de conversatie draaide van het golfen naar de militaire dienst. Alle onderdelen van de krijgsmacht passeerden de revue. In het algemeen werd er met plezier en een tikkeltje weemoed teruggekeken op dit deel van hun leven of te wel het leven tussen puber zijn en het jonge man worden. De krijgstucht met de daarbij behorende normen en waarden werd uitvoerig van commentaar voorzien. Golfregels en krijgstucht hebben bepaalde gemeenschappelijke trekken, was de mening.
 
Net als op een golfbaan verdwijnen op het slagveld de rangen en standen. Het is ieder voor zich en bij golf de Marshal voor ons allen. De gelijkenis Sergeant van de week en Marshal gaat niet op. De grove taal van de Sergeant of de beschaafde teksten van onze Marshal's zijn een wereld van verschil. Unaniem waren de heren ervan overtuigd dat het spijtig mag worden genoemd dat de dienstplicht was afgeschaft. Het zou voor menig jongeman een goede leerstoel zijn voor de rest van zijn leven. Orde, regelmaat en discipline. Het word je in dienst, soms op hardhandige wijze, bijgebracht. Overigens, het moet gezegd, de heldendaden van de aanwezige golfers lagen gedurend hun diensttijd meer op het aantal taakstraffen wegens ondiciplinair gedrag dan dat kruitdampen werden opgesnoven op de slagvelden. Althans als je de losse flodders op de Veluwe buiten beschouwing laat. Mocht zich ooit een vijand melden aan onze grenzen dan zullen onze bier drinkende leden, deze lieden hoogstens uitnodigen voor een rondje golf en een sit-in op ons terras en zeker niet voor een rondje vechten.
 
Vreedzamer kan een sport niet zijn. Golf, een verzekering voor een gezonde lichaamsbeweging en aangenaam pratend gezelschap. Het alles deed mij denken aan die kwis uit een ver verleden met Theo Eerdmans: Je neemt er wat van mee!!! De drie gewezen musketiers van het Nederlandse Leger t. w. Aramis, Athos en Porthos beter bekend onder de namen Wim Bergman, Wim Honsbeek en Leo van Kasterop, knikte instemmend. Heerlijk zo'n terras waar men mag menen wat men wil en zeggen wat men meent.
 
Hans Steenbeek

Afdrukken E-mailadres