Gedragsregels corona

(26 juni 2021)

Coronaregels die dienen te worden nageleefd:

  • boven alles blijft de onderlinge afstandsnorm van 1.5 m het centrale uitgangspunt;
  • op het terras van OGC is er ten aanzien van het aantal aanwezige personen geen limiet meer, echter vooralsnog blijft ook hier de 1,5 m afstand tussen personen van kracht met 2 of max 4 personen aan één tafeltje zoals eerder al was toegestaan;
  • in principe zou er voor binnen in het clubhuis ook geen kwantitatieve grens meer zijn, echter wij zijn nogal klein behuisd dus houden wij het ook hier op 2 of max 4 personen aan één tafel (berekend op 1,5 m) met dien verstande dat een totaal aantal van 30 personen in de kantineruimte het uiterste is;
  • bestellen we binnen en komen we van buiten dan is een mondkapje niet meer verplicht, tenzij men dat uit voorzorg voor zichzelf wel noodzakelijk acht. Maak daarbij nog wel gebruik van de verplichte looprichting, dit om groepsvorming zo veel mogelijk tegen te gaan;
  • verder blijven alle eerder getroffen hygiëne maatregelen van kracht;
  • en na lange tijd wordt het weer mogelijk per lid maximaal 2 introducees mee te nemen die in het reserveringssysteem ingeboekt kunnen worden met "onbekende speler";
  • uiteraard dienen, zoals voorheen en voor Corona het geval was, in het kader van mogelijk contactonderzoek de persoonsgegevens van de introducees bekend te zijn, en
  • vanaf 30 juni mogen weer evenementen worden georganiseerd. Dat biedt de mogelijkheid om voor wedstrijden bv weer voor "shotgun" spel te kiezen (ook met het oog op de golfweek leuk). Dit is echter uitsluitend voorbehouden en slechts ter beoordeling van de wedstrijdcommissies en uiteraard spelen weersomstandigheden daarbij een cruciale rol. Ook hierbij blijft nog steeds de norm van 1.5 m onderlinge afstand de rode draad.

Afdrukken E-mailadres