Jaarlijkse handicaprevisie 2019

Op 5 januari j.l. is de Jaarlijkse Handicap Revisie 2019 (JHR) doorgevoerd; m.a.w. de Handicapping is (weer) op orde voor het nieuwe speelseizoen 2020.

JHR is niet van toepassing als er minder dan 8 Q-scores zijn ingeleverd in de periode voorafgaand aan de herziening (maximaal 24 maanden terug gerekend) en wordt ook niet automatisch doorgevoerd voor spelers uit Handicap-categorie 1(<4.5) en Handicap-categorie 6 (37-54).

De handicap van een speler kan op verzoek van en in overleg met een speler worden verhoogd tot boven de 36. Als u denkt hiervoor in aanmerking te (willen) komen, dan kunt u een verzoek richten aan de Regel- en Handicapcommissie.

Conclusies JHR 2019:

  • Bij geen enkele speler heeft er een extra verlaging van de Exact Handicap plaatsgevonden op basis van gemaakte scores in 2019.
  • Bij 11 spelers heeft er een extra verhoging van de Exact Handicap plaatsgevonden op basis van gemaakte scores in 2019; (er is geen enkele qualifying kaart in de buffer of beter gespeeld).
  • Bij 33 spelers is de voorgestelde Exact Handicap-verhoging niet doorgevoerd, omdat er minstens één score in, of beter dan, de buffer was.

-Bij 12 spelers is een voorgestelde Exact Handicap verhoging boven Exact Handicap 36 niet doorgevoerd.

  • Bij 111 spelers was er geen verandering
  • 387 spelers hebben in de afgelopen twee jaar minder dan 8 qualifying kaarten ingevoerd

U kunt in uw dashbord op de website E-Golf4U zien of de JHR voor u gevolgen heeft gehad.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met de Regel- en Handicapcommissie.

Met vriendelijke groet,
Marja Parfitt (R&H-cie)

Afdrukken E-mailadres