Winterregel : “Plaatsen”

Vanaf heden (5-11-2019) tot nadere aankondiging is de volgende plaatselijke regel van kracht:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen binnen 15cm van de plaats waar de oorspronkelijke bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De plaats van de oorspronkelijke bal moet gemarkeerd worden.  Indien bal niet wordt gemarkeerd : één strafslag volgens Regel 14.1a.

Afdrukken E-mailadres