Regeling sluiting clubhuis

De Baancommissie is verantwoordelijk voor het open of gesloten zijn van de baan. Eventuele herkeuringen van de baan kunnen in overleg met de Baancommissie gedaan worden door de dienstdoende marshal.

De dienstdoende Baancommissaris vult de gegevens betreffende het al dan niet open zijn van de baan, in op de computer met eventuele bijzonderheden. De marshal beoordeelt of het gewenst is om het clubhuis al dan niet te sluiten. Hierbij zal de marshal (of de baancommissie) de volgende overwegingen hebben:
  • Worden er leveranciers verwacht (zie de agenda in de bestuurskamer),
  • De sociale functie van het clubhuis (op een aantal dagen is er een aantal leden die komen koffiedrinken). In principe wordt het clubhuis niet gesloten bij aanwezigheid van een aantal leden,
  • Zijn er vergaderingen of andere bijeenkomsten (zie het wedstrijdschema en de agenda in de bestuurskamer).
Note: De dienst van de bardienstvrijwilliger wordt gewoon geteld als gedraaide bardienst. Ingeval de situatie zodanig is dat de baan die dag niet (meer) open gaat, kan de Marshal besluiten het clubhuis te sluiten. De volgende dienstdoende Marshal en Barmedewerkers worden telefonisch op de hoogte gesteld door de Marshal. De dienstdoende Barmedewerker kan naar huis en de Marshal verricht alle handelingen die gelijk zijn aan het sluiten van het clubhuis aan het eind van de dag.

NdB/20171210

Afdrukken E-mailadres