Aanbevelingen om de doorstroming te bevorderen

Om de doorstroming van de flights te bevorderen, doet de Herencommissie de volgende aanbevelingen (dit zijn dus geen regels).

Op de afslag:

 • Zet bij hole 6 en (zeker na openstelling) hole 7 je trolley binnen het hek, links van de afslagmat. De flight achter je heeft dan gaan last van je trolley en ook niet van jou als je met je trolley wegloopt.
 • Zorg dat je klaar staat (met de juiste stok, voldoende ballen en tee's);
 • Vergeet zo nodig de eer, als die betreffende speler nog niet klaar staat;
 • Vergeet ook de eer als de voorlopende flight nog niet klaar is, maar je zeker weet dat de betreffende spelers buiten jouw bereik zijn;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid, een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug naar de afslag om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Zoek pas naar tee’s als alle spelers hebben afgeslagen.

Door de baan:

 • Zorg dat je klaar staat (onderweg naar je bal kun je vaak al bepalen welke stok je gaat gebruiken);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent; is er een flightgenoot (je marker) die je bal in de gaten kan houden en zit je anderen niet in de weg, sla dan;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Wees er zeker van dat je (zeker op de kruisingen) je eigen bal speelt;
 • Als het geen nut heeft voor je totaalscore (denk daarbij aan een kans op de dagprijs of een wijziging van je handicap), zoek dan niet onnodig lang naar je bal; voor € 0,40 heb je een andere en je steunt de club;
 • Als een flight op een kruising voorrang heeft, hoeft die niet altijd te worden genomen.

Rond- en op de green:

 • Zet je tas (zoveel mogelijk) in de richting van de volgende afslag;
 • Zorg dat je klaar staat (met marker en pitchfork);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent;
 • Mark altijd je bal, zeker als deze binnen een meter of 2 van de hole ligt; je medespeler hoeft het dan niet te vragen en niet onnodig te wachten;
 • Mark je bal niet als je op een 'niet te missen' afstand ligt (zeg binnen ca 25 cm) maar hole de bal uit.
 • Ga niet op of bij de green in discussie over het aantal gemaakte slagen; maak de green zsm vrij en bespreek dit onderweg naar de volgende hole;
 • Noteer de score daarom ook niet op of bij de green maar doe dit onderweg naar de volgende hole.

Versie 1.2, oktober 2018

Afdrukken