Handicap eisen

  1. Deelname voor wedstrijden met handicap verrekening staat, ingaande 01/01/2017, open voor alle deelnemers die in de voorgaande 12 maanden 4 Q-scores hebben ingeleverd.
  2. Aanvullende handicap-eisen voor Atalanta, Barracuda, Cross Country etc. blijven daarbij bestaan.
  3. Deelname buiten mededinging is voor deze wedstrijden wel toegestaan.
  4. Aan Fun-wedstrijden als Oranjebitter, Herfst/Snert wedstrijd e.d. worden (voorlopig) nog geen eisen gesteld.
Oegstgeest, 1 oktober 2016.
Puck van Rijn,
bestuurslid OGC.

Afdrukken E-mailadres