Een Q-kaart lopen

Een Q-kaart lopen op de eigen baan.

  • Voordat u uw ronde gaat lopen dient u de Q-kaart aan te vragen via de golfzuil in het clubhuis. Ook uw marker moet opgegeven worden.
  • Een Q-kaart gelopen op de eigen OGC baan dient na afloop van uw ronde ingevoerd te worden via de golfzuil in het clubhuis.
  • De Q-kaart dient volledig ingevuld gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde de box van de Regel- en Handicapcommissie naast de golfzuil in het clubhuis.


Als het clubhuis gesloten is op het moment dat u de kaart wil invoeren dient u te handelen alsof het een vreemde kaart betreft (zie hieronder).

Een Q-kaart lopen op de andere baan.
Een vreemde kaart is een Q-kaart die u heeft gelopen op een andere baan dan de eigen OGC baan.
Op die andere baan dient u voor aanvang van de ronde een scorekaart met Q-sticker aan te vragen.
Na afloop van uw ronde moet u het volgende doen:
1. vul de kaart volledig en duidelijk in.
2. voer thuis de kaart in in het E-Golf4U systeem (knop vreemde kaart).
3. Lever de kaart in in de box van de Regel- en Handicapcommissie naast de golfzuil in het clubhuis.

Let op: alleen volledig ingevulde en duidelijk leesbare/controleerbare kaarten worden in behandeling genomen!

Afdrukken E-mailadres