Procedure aanvragen (tijdelijke) Handicartpas

Het aanvraagformulier kan op twee manieren worden verkregen:

1. Het kan direct op de website ingevuld worden (www.handicart.nl)
Wanneer de aanvrager al geregistreerd is als donateur zullen gegevens die al bekend zijn getoond worden en kan de aanvrager deze (indien gewenst) wijzigen.
Nadat het formulier is ingevuld kan men het zelf printen en het geprinte formulier vervolgens door arts (dit mag de eigen huisarts zijn) of therapeut laten tekenen. Daarna kan het formulier (met een pasfoto) bij de clubconsul werden ingeleverd.
Nadat de consul zijn of haar paraaf op het formulier heeft gezet stuurt deze het formulier op naar het secretariaat.

2. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om een aanvraagformulier te vragen bij de
clubconsul. Ook dan moet het door arts/therapeut getekende formulier, samen met een pasfoto, bij de clubconsul worden ingeleverd.

In beide gevallen moet het formulier dus via de club-consul naar de Stichting Handicart worden gestuurd.

Als het secretariaat van de Stichting Handicart het aanvraagformulier heeft ontvangen dan krijgt de aanvrager een e-mail waarin de mogelijkheid van betaling per iDeal wordt aangeboden. Na betaling ontvangt men binnen enkele dagen de (tijdelijke) pas.

Als men niet via iDeal wil betalen zal het bedrag per incasso worden geïnd. Dit zal echter veel langer duren, tot wel vier weken.

Wil je meer weten? Kijk op www.handicart.nl

Henny Kamerling, Handicart-consul OGC
E-mail:
Tel: 071 519 06 93 / 06 42 93 19 00

Afdrukken E-mailadres